Followers

SEEN!

NuffNang

footer social

BLOGS NG PINOY
Skip to main content

Ang Pagbabalik

Paano bigkasin 
Tuwang saloobin
Sa isang taong namatay
At ngayo'y muling nabuhay


Pagkat nagbalik ka
At muling binigyang buhay
Emosyong naging tigang
Ng panahong naratay


Parang napawi
Ilang panahong paghahanap
Pagtugis ng alaala
Ng panahong halos limot na


Salamat kaibigan
Nandyan ka na muli
May masasandalan
Upang lungkot ay mapawi


20100107

Comments