Followers

SEEN!

NuffNang

footer social

BLOGS NG PINOY
Skip to main content

Kumusta

Pilit mong tinatanong
Kumusta ako


Kaya bang isulat
Taon ng paghihintay
Pagtitiis, dalamhati
Na lagi ikinukubli?
Kaya ba isulat
Taon ng kasiyahan
Pagmamahalan, katapangan at
pakikipaglaban?


Pero yaon ang buhay
Ng nagmamahal
Ngunit nag-iisa
Kung dalawa pero isa


Gusto mong isigaw
Pero bawal 
Nagtatapang-tapangan
Pero umiiral karuwagan


Tinatanong mo kumusta ako
Nabubuhay sa ngayon
Alipin ng kahapon
Kakampi ang bukas na layon


2010-0111

Comments